Loại tiền:

Mã khuyến mại:

Ban Lãnh đạo Công ty tuyên dương các tập thể, cá nhân

Ngày 10/02/2020, Vietjet đã tổ chức vinh danh các tập thể, cá nhân xuất sắc trong công tác phòng chống dịch Corona giai đoạn đầu. Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thanh Hà, Tổng giám đốc Nguyễn Thị Phương Thảo và Giám đốc Điều hành Lưu Đức Khánh đã trao thưởng và chúc mừng các tập thể, cá nhân xuất sắc.