Loại tiền:

Mã khuyến mại:

Thông báo về việc khai báo y tế với hành khách khi làm thủ tục hàng không

Vietjet thông báo, để hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19, tất cả hành khách phải thực hiện khai báo y tế bắt buộc khi làm thủ tục hàng không tại sân bay từ 0h00 ngày 18/03/2020.


Hành khách có thể thực hiện khai báo trên trang điện tử https://tokhaiyte.vn/, lưu lại thông tin và xuất trình khi làm thủ tục hoặc kê khai bằng văn bản giấy tại sân bay.


Hãng hàng không Vietjet phối hợp chặt chẽ cùng các cơ quan chức năng, Cảng hàng không, Công ty phục vụ mặt đất để hướng dẫn và đưa các thông tin, khuyến nghị cho hành khách nhằm bảo vệ tốt nhất sức khỏe cho hành khách và cộng đồng.